Jøssåsen Landsby

et bo og arbeidsfellesskap


Visjon

Jøssåsen vil skape en trygg livssituasjon hvor vi har omsorg for hverandre, et meningsfylt arbeid og et rikt kulturliv.. Dette oppnår vi ved forståelsen at vi trenger og respekterer hverandre for å skape harmoni og varme mellom oss. Dette vil fremme, utvikle og lede til selvstendighet og selverkjennelse.