Velkommen til Jøssåsen Landsby
Jøssåsen Landsby er et bo og arbeidsfellesskap = Levefellesskap" med psykisk utviklingshemmede voksne.

Vi holder til i Malvik kommune, ikke langt fra Trondheim. og er en del av Camphill bevegelsen.

Jøssåsen Landsby vil gjerne ha deg som medarbeider.

header_blue