Velkommen til Jøssåsen Bokverksted

Jøssåsen Bokverkstedet 
 Et Camphill Verksted


 

Bildet: Bokverkstedet på 17. Maifeiring  2009 hvor vi hadde åpen kaffé.     (foto: Eric de Haan)

  På vanlige arbeidsdager derimot produseres:

 alt innen produksjon av silkebøker, tegnehefter, ringhefter, tegneark 


 
Kari bretter papir (foto: Eric de Haan)

Nyheter
!!!Nyhet!!!
Linjert eller rutete hefter!!!
Ring eller send mail for bestilling
Pris m.v. se Prisliste
header_bok