Velkommen til Jøssåsen Landsby
Jøssåsen Landsby er et bo og arbeidsfellesskap = "Levefellesskap" med
mennesker med utviklingshemning.

Vi holder til i Malvik kommune, ikke langt fra Trondheim og er en del av Camphill bevegelsen.
Jøssåsen Landsby vil gjerne ha deg som medarbeider.

Ta gjerne kontakt med oss!      

Og ellers:

På disse sidene vil du kunne finne beskrivelser av ulike sider ved livet i landsbyen, litt om landsbyens bakgrunnsfilosofi, informasjon om hvordan du kan bli medarbeider, og hvordan man søker om plass for nye landsbyboere. Du vil også finne kontaktadresser, telefonnumre og linker til andre landsbyer og foretak med liknende idégrunnlag i Norge og utlandet.Lik oss på Facebook nå!


10 kjappe om Camphill Landsbystiftelsen i Norge

  1. Den første Camphill landsbyen ble grunnlagt i Camphill, Skottland i 1939 av Dr. Karl König       sammen med en liten gruppe kunstnereog "yktninger fra Østerrike.
  2. Antroposofien er basert på arbeidet til Rudolf Steiner (1861–1925) og er en viktig inspirasjon for Camphill Landsbystiftelse.
  3. Første landsbyen Vidaråsen ble startet 1966 i Andebu, Vestfold kommune.
  4. I dag finns det 6 Camphill landsbyer i Norge med ca. 150 mennesker med spesielle behov. se http://www.camphill.no
  5. Oppgaven til Camphill Landsbystiftelse er å skape et fellesskap gjennom å leve, lære og arbeide sammen med voksne med spesielle behov.
  6. Kunst og kultur vever seg inn i alle aspekter av landsbylivet og skaper inspirasjon og glede i et større perspektiv. Gjennom skuespill, dans, musikk, sang, maling eller modellering lokkes de kreative evnene frem som finnes i alle mennesker.
  7. De fleste Camphill-landsbyene er bygget opp rundt en biodynamisk gård med dyr. Det dyrkes dyrefôr, grønnsaker og frukt til eget bruk og viderefordeling eventuelt også for salg.
  8. Arbeid er en vesentlig side av landsbylivet og landsbyboere og medarbeidere står side ved side om mange av oppgavene i landsbyen. Det finnes en stor variasjon av arbeidsoppgaver og verksteder.
  9. Natur og det ytre miljø. I 1986 ble den første vindmølle i Norge satt opp på Camphill- landsbyen Vallersund Gård. Flere av landsbyene har økologiske renseanlegg for kloakkutslipp og avløp. Landsbyene i Norge har hatt bil-kollektiv i over 40 år.
  10. Camphill Landsbystiftelse har en egen budsjettpost under Helse- og omsorgsdepartementet med egne retningslinjer for driften.

Vi ha fått en ny side på facebook.
Klikk her og lik oss!

11.12.2013
Lokalstyremøte og Julebord
kl 18:00 Yggdrasil
23.11.2013
Julemarked
kl 11-16 Yggdrasil
10.11.2013
Foredrag
Arne Enge snakker om Nordahl Grieg
kl 19:30 Yggdrasil
7.-10.11.2013
Introduksjonsseminar på nye medarbeier
Jøssåsen
04.11.2013
Konsert med Bernd Evensen
kl 19:30 Yggdrasil
04.06.2013
Natursti med Lionsklubb

kl.:17:30
15.05 2013
Jøssåsens årsmøte kl. 18:00

26 - 27.04 2013
Livs og mestringskurs på Jøssåsen
21.04 2013
Valgkafe på Jøssåsen
14 - 15.04 2013
FC kurs på Jøssåsen " Støttet komunikasjon"
06.04 2013
Lions skidag på Jøssåsen
24.03 til 01.04 2013
Påskeprogram med blandt annet "Langfredagspill"
20.03 2013
Lokalstyremøte kl. 18:00
18.03 2013
Evaluering av ansvarsgrupper med lokalstyre
07 - 10.03 2013
Introduksjonskurs på Soleggen
02 - 03.03 2013
PMF Leker
24.02 2013
Eurytmi forestilling "Sjelens vandring"
Kl 19:00
17.02.2013
Piano Konsert med Kirsti Andersen
kl.: 19:00
04 -07.02 2013
Kurs med Petra Ziebig
12.02.1012
Karneval på Jøssåsen

Kl. 15:00-20:00
31.01.2013
Åpning 1. etasje Torggården
kl. 15-18:00

06.01 2013
3 Kongersdag
Vi får besøk av Camphill Rotvoll og Vallersund Gård
01.01 2013
Godt nytt år!!!
18.12 2012
Kristifødsel og Hyrdespillet
Hommelvik kirke kl 18:00

12.12 2012
"Julestyremøte" kl 17:30
Yggdrasil
24.11 2012
Julemarked på Jøssåsen
Kl 11:00
14. - 18.11 2012
Baltisk seminar på Jøssåsen
24.10 2012
Lokalstyremøte
kl 18:00 Yggdrasil
header_blue