Velkommen til Jøssåsen Landsby
Jøssåsen Landsby er et bo og arbeidsfellesskap med mennesker med spesielle behov.

Vi holder til i Malvik kommune, ikke langt fra Trondheim og er en del av Camphill Landsbystiftelse i Norge.

Ta gjerne kontakt med oss!      

 10 kjappe om Camphill Landsbystiftelsen i Norge

  1. Den første Camphill landsbyen ble grunnlagt i Camphill, Skottland i 1940 av Dr. Karl König sammen med en liten gruppe kunstnere og fyktninger fra Østerrike.
  2. Antroposofien er basert på arbeidet til Rudolf Steiner (1861–1925) og er en viktig inspirasjon for Camphill Landsbystiftelse.
  3. Første landsbyen Vidaråsen ble startet 1966 i Andebu, Vestfold kommune.
  4. I dag finns det 6 Camphill landsbyer i Norge med ca. 150 mennesker med spesielle behov. se http://www.camphill.no
  5. Oppgaven til Camphill Landsbystiftelse er å skape et fellesskap gjennom å leve, lære og arbeide sammen med voksne med spesielle behov.
  6. Kunst og kultur vever seg inn i alle aspekter av landsbylivet og skaper inspirasjon og glede i et større perspektiv. Gjennom skuespill, dans, musikk, sang, maling eller modellering lokkes de kreative evnene frem som finnes i alle mennesker.
  7. De fleste Camphill-landsbyene er bygget opp rundt en biodynamisk gård med dyr. Det dyrkes dyrefôr, grønnsaker og frukt til eget bruk og viderefordeling eventuelt også for salg.
  8. Arbeid er en vesentlig side av landsbylivet og landsbyboere og medarbeidere står side ved side om mange av oppgavene i landsbyen. Det finnes en stor variasjon av arbeidsoppgaver og verksteder.
  9. Natur og det ytre miljø. I 1986 ble den første vindmølle i Norge satt opp på Camphill- landsbyen Vallersund Gård. Flere av landsbyene har økologiske renseanlegg for kloakkutslipp og avløp. Landsbyene i Norge har hatt bil-kollektiv i over 40 år.
  10. Camphill Landsbystiftelse har en egen budsjettpost under Helse- og omsorgsdepartementet med egne retningslinjer for driften.

Vi har en side på facebook.
Klikk her og lik oss!

header_blue