FelleskapetFellesskapet
 På Jøssåsen bor det rundt 45 mennesker fordelt på 5 familie hus. I hvert "hussamfunn" bor det fra 3-5 beboere sammen med praktikanter, medarbeidere og eventuelt deres familier.
Denne boformen gjør at vi blir godt kjent med hverandres væremåte. Hvilken tanker, følelser, og impulser fyller oss og som med sitt eget særpreg setter farge på vårt landsbyliv. Sentrum for oppmerksomheten skifter til stadighet, og alle får bidra alt etter hvilke muligheter de har. Vi kan bli sterke når vi ser at noen trenger oss, en dør som må holdes åpen eller noen som trenger hjelp.
Samspillet med lokal samfunnet er noe svært viktig og positivt. Beboere og medarbeidere tar del i hverdagen i Mostadmark og Malvik, nye bekjentskaper blir knyttet og det er vanskelig å si hvor landsbylivet begynner og hvor det slutter.

header_blue