Søknad

En søknad om plass i landsbyen rettes til den enkelte landsby. Landsbyene tar imot voksne mennesker med omsorgsbehov fra psykisk helsevern og fra sosial- og evt. fra kriminalomsorgen. Søkeren må være over 18 år gammel.
For å søke til landsbyen, må det foreligge en søknad med faglig vurdering skrevet av lege eller sosialetat. Søknaden fremmes av hjem eller oppholdskommunen. Det er vanlig at søkeren inviteres til en personlig samtale og et besøk i landsbyen. Dersom interessen er tilstede, vil det arrangeres et prøveopphold.

Camphill Landsbystiftelsens Normaltilbud

Jøssåsen Landsby er et bo og arbeidsfellesskap, " Levefellesskap", for og med mennesker med psykisk utviklingshemming.
Søknad per post eller kontakt inntaksteamet Gabi Schmiemann på  tlf.: 73971222 eller office@jossasen.no
Alle søknader om fast plass på Jøssåsen må gå via hjem eller oppholdskommunen.
Pårørende, søsken, venner eller hjelpeverge må gjerne ta kontakt med oss før søknaden.
Vi tar gjerne imot besøk og gjesteopphold for å bli kjent med hverandre.

Vi har for tiden 1 ledig plass.

 

31.01 2010
Vi har for tiden 1 ledig plass.
header_blue