Arbeid

Arbeidslivet 

På Jøssåsen er arbeidsmulighetene mange og varierte.

I husene er det mange forskjellige utfordringer slik som matlaging, rengjøring m.m.

Vevstua og keramikkverkstedet byr på mange utfordringer innen form og farge. Veving og strikking av diverse klær og hjemme tekstiler er hoved målet. På keramikkverkstedet prøves opplevelsen av materialet og håndverkets formkraft som søkes virkeliggjort på mange nivåer.


Bokverkstedet produserer tegne og skrive hefter til Steinerskoler, musikkskoler og barnehager. Dette er en etterspurt produkt noe som bidrar til økt selvfølelse og trygghet for de som lager bøkene.


Vi har et lite biodynamisk gårdsbruk med gartneri. På gården trengs mange hender til fjøsstell. Kuene melkes for hånd og gris, sauer, og høner skal fores. Da er det arbeid på åker og eng samt skogsdrift i vinter månedene. Gartneriet bidrar med grønnsaker og krydder til husholdningen i sommer og høst månedene.På treverkstedet lager de leketøy, nøkkelringer, knapper og serviettringer samt diverse bestillings og reparasjonsarbeid.

I arbeidslivet vårt er målet at den skapende kraft som bor i oss alle blir ivaretatt slik at hver enkelt for mulighet til å utfolde seg alt etter hvilken muligheter vedkommende har i seg.

 

header_blue