Kulturlivet


Livet selv er en kunstart


Kunst og kultur vever seg inn i alle aspekter av landsbylivet og skaper inspirasjon og glede i et større perspektiv. I skuespill, dans, musikk, sang, maling eller modellering lokkes de kreative evnene frem som finnes i alle mennesker. Like før hele landsbyen setter opp et skuespill til jul eller sankthans, er atmosfæren full av forventning og prestasjonsglede. Noe stort skal skje, og alle gir det beste av seg selv for at forestillingen skal lykkes.

Det sees lite på fjernsyn, men kino finnes, enten i selve landsbyen eller i nærmiljøet. Landsbyene gjestes jevnlig av musikere og andre kunstnere.   Det legges forøvrig vekt på aktiviteter hvor alle kan være med, og hvor medskapning gjør tilskuerrollen mer meningsfuil.
Feiringen av årets høytider er kulturelle og sosiale høydepunkter i landsbylivet. De kristne høytider gir inspirasjon til å søke i dybdene av livets gåter

 Skulptur av Margit König

        

Kulturlivet

Søndager og de store høytidene feirer vi landsby fellesskapet. Da oppfører vi ofte skuespill eller har andre kunstneriske aktiviteter, slik som sang, musikk, foredrag eller lignende. Vi prøver å komme til en forståelse av hva høytiden betyr, og kanskje helt nye aspekter eller nye utfordringer kommer fram.
 

Den relativ korte avstand til Trondheim gjør at vi har en rik mulighet til å delta i et variert tilbud med konserter eller korps, teater, kino, utstillinger m.m.

På søndager er mulighetene mange. Noen går en tur, andre koker en god søndags middag, man kan dra på utflukt. Ofte samles man til en hyggelig kosestund om ettermiddagen med kaffe og noe "at åt".

Kanskje dagen avsluttes med en kveldssamling, hvor et foredrag, sang eller tanker om årstidene leder inn i en ny uke.

En gang i uka har vi Jøssåsen møte, hvor alle beboere og medarbeidere er tilstede. Her har alle anledning til å ta opp aktuelle tanker, planer og ideer som vedrører livet. Det er viktig at alles stemme blir hørt og at opplevelsen av fellesskapet blir allsidig og allikevel ulik.

Landsbyen har eget kor hvor de som ønsker det får synge og de som spiller et instrument får akkompagnere sangere.

Hver torsdag er det svømming og / eller trim med helsesportslaget.
Om vinteren går vi på ski når det er anledning for det.

Siden 2000 kan disse aktiviteter finne sted i det nye Kulturhuset "Yggdrasil". Mikkelsmess, advent, jul, påske, pinse og St.hans feires som viktge fester i årsløpets rytme. De gir landsbylivet en skapende kontinuitet. Disse festdagene blir grundig feiret, og mye forberedelse og omtanke går inn i skuespill, musikk, dukketeater og kunst som ofte står sentralt i feiringen.

"Under kulturlivet forstår vi at vi feire årstidene og høytidene sammen på en slik måte at det inkludere  alle og at det skapes noe for å oppleve noe oppbyggende sammen i frihet."

"Vil vil ha et variert kulturliv, hvor vi feire høytider, årstider og ukerytmer sammen i landsbyen."

"Et rikt kulturliv oppnåes ved at den inkluderer alle på en fri og variert måte. Den skulle gjenspeile forståelsen av års- høytidene gjennom kunstneriske aktiviteter som skapes sammen."

"Kulturlivet må inkludere alle, da vi så kan skape noe sammen og ha opplevelser som kan styrke felleskapet. Derfor vil vi feire årstider og høytider og oppleve ting sammen"

"Sitatene er fra visjonarbeidet på Jøssåsen."

header_blue