Om gården


Steinplukking før potetsetting


Klima og beliggenhet

Gården har ca 160 da. med dyrka mark, den ligger 300m over havet, 17 Km opp fra Hommelvik og klimatisk ligger vi 2-3 uker etter i vekstsesongen enn ved fjorden.

Vekstsesongen varer fra siste halvdel i mai til slutten av september, men det er mange variasjoner. Dyrene kan vanligvis slippes pa beite i første uke av juni, men må om høsten ofte tas inn ved slutten av september, noen ganger litt senere.
Klimatet bestemmer egentlig hva som kan dyrkes, og grønnsaker, som vi dyrker i små skala, er vanskelig å få til på enne beliggenhet. Men poteter har vi hvert år en liten åker av for eget bruk.


                      Dyrene

Vi har 5-7 melkekuer, som melkes for hånd og det gir mulighet til mange å få nærkontakt med dyrene. Ellers er det sauer, kalver og ungdyr. 

Noen høner har vi også,

Så er det biene enda: Vi har mellom 12 og 16 kuber. For landslapet er biene viktig fordi de er de viktigste insekter for bestøvingen. Når biene bestemmer seg for å trekke på en plante så er den trofast mot den helt til de bestemmer seg for en annen.


  En uke gamle lamm ute med moraKalver på sommerbeite

Den biologisk dynamiske landbruks metoden

Gården drives biodynamisk, som er den eldste økologiske landbruksmetode i Norge. Vi går ut fra at det finnes i naturen livgivende og formende krefter som virker inn i alle prosesser i jorden, plantene, dyrene og til sist også i menneskene. Disse livs-og formkrefter styrkes og styres med hjep av de biologisk-dynamiske preparater, som delvis brukes i komposten og ellers brukes som sprøytepreparater på jorden og plantene.

Komposten er ett utmerket jordforbedrings middel. Den er ikke direkte "mat" til plantene, men bygger opp det stabile leire-humus-komplekset slik at plantene selv finner det de trenger for veksten, uten fare for utvasking eller overdoser. (Ved bruk av kunstgjødsel er plantene tvunget å ta opp næringen p.g.a. osmotisk trykk) Sprøytepreparatene, (som består av spesiellt preparert kugjødsel eller kisel) blir rørt ut i tretønne og brukt til å øke vitaliteten og kvaliteten til plantene.


Blomstereng, som vi bruker av og til for å gi jorda en avveksling fra ensidig grasdyrking: her med Facelia
header_blue