Om oss

Bakgrunn

Camphill Landsbystiftelse består i dag av 6 steder, hvor Jøssåsen er et av de. På disse stedene bor det ca. 130 landsbyboere, 50 praktikanter og 98 medarbeidere. I tillegg har vi ca. 60 eksternt ansatte som hovedsakelig jobber som verkstedsledere, regnskapsansvarlige, administratorer og i noen tilfeller hjelpere for de beboerne som har ekstra behov for bistand.

Landsbyboerne bor i stor grad i kollektiv med medarbeidere (med og uten familie) og andre landsbyboere. Hvert kollektiv må lage sine husregler som inkluderer og respektere alle som bor i huset. Disse reglene vil revideres hele tiden, alt ettersom hvem og hvilke behov som til enhver tid er gjeldende. Måltider og sosiale aktiviteter skjer i fellesområder, rundt et langbord eller i stuen.

Landsby har sin rytme, i denne rytmen inngår frokosttider, arbeidstider, møte-, kurs- og kultur-tider og kveldsaktiviteter. Arbeidet foregår i stor grad utenom kollektivet.

Det eneste som skjer i et hus under arbeidstiden er matlaging. Arbeidsplassene og verkstedene er stort sett egne bygninger med egne sosiale konstellasjoner. Disse arbeidsplassene er i tillegg til verksteder som bakeri eller veveri ofte knyttet til beliggenheten og gården (Skogdrift, fjøs og gartneri.)

Landsbyene kan tilby en variert arbeidsuke, satt sammen etter interesse og ferdigheter. Både beboere og medarbeidere har muligheter til å lære seg håndverk og tradisjoner i varierte yrkesgrupper.

Landsbyen har i alle år vært opptatt av kvalitet. Maten har siden oppstart vært dyrket etter økologiske prinsipper. Kulturtilbudet har vært fylt med musikk, kor og teater. 

Her finnes noe for enhver smak.
 Kvaliteten har også stått i sentrum for andre aspekter som arkitektur, foredrag, kosthold, medisin m.m. Landsbyene har lenge hatt egne økologiske renseanlegg for kloakk, miljøvennlige hus osv.