Jøssåsen Landsby, Etiske retningslinjer og målsettinger

Jøssåsen ønsker å skape et fellesskap ved å arbeide, lære og bo sammen med mennesker som har andre behov enn de ellers i storsamfunnet.

Dette ønsker vi å gjøre ved:

Å skape et godt hjem for de som bor i landsbyen. Hvor alle får dekket sine behovfor hjelp og omsorg.

Å danne et miljø hvor alle får reflektert over og utviklet sin sosiale og kulturelle forståelse.

Å danne et arbeids og kulturtilbud som viser vår avhengighet av hverandre, hvor alle finner sin plass i fellesskapet.

Jøssåsen er bygget på de sosiale, kulturelle og økonomiske ideer avCamphillbevegelsen, grunnlagt av Dr. Karl Kønig.

Vårt ordtak er den sosiale etikk:

Et sundt liv dannes kun når hele fellesskapet finner sitt speilbilde i den enkeltes sjel og når hver enkeltes styrkelever i fellesskapet.


Visjon

Jøssåsen er et samfunn hvor man lever og arbeider sammen med mennesker med spesielle behov på en måte som fremmer den enkeltes og fellesskapets utvikling. 

Grunnlaget er et antroposofisk livssyn og Camphillbevegelsens ideer.

Hovedmål

Jøssåsen vil skape en trygg livssituasjon hvor vi har omsorg for hverandre, et meningsfylt arbeid og et rikt kulturliv.. Dette oppnår vi ved forståelsen at vi trenger og respekterer hverandre for å skape harmoni og varme mellom oss. Dette vil fremme, utvikle og lede til selvstendighet og selverkjennelse.